Brandsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-48

Fredningsnr.
44189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, der ogiver lav høj, 6 i diameter, 0,5 m høj. Lille hul i midten. På Tostebjerg i stubhave.
Undersøgelsehistorie  (8)
1867 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en med Grædsel overgroet Banke er for nogle Aar fundet Grave fra den yngre Jernalder. Der laa nemlig her tre stensatte Kredse i V-Ø. for hinanden saaledes som ved hosstaaende [skitse], af Proprietær Hastrup til Rødbjerghavn optagne Plan, er antydet. Kreds A, den vestligste var 11' vid og bestod af 37 Stene, der her som i de andre Kredse vare saa store, som et Par Karle kunde magte dem. Under sammenhobede Stene fandtes i 3 A. Dybde Rester af et Skelet, der laa med Fødderne i Ø. og ved det forskjellige Jernsager, saasom et Spyd, et Bidsel, 1 Spore, 2 Stigbøjler - men uden Spor af Hesteskelet - samt nogle runde forsølvede Plader, hvilket alt kom til Tranekjær Slot (Fundet er ikke holdt samlet her, men der er kun ét med Ridetøj som det opgivne (dog 2 Sporer) og den forskjellige Udseende af Jernsagerne i Samlingen har allerede ifjor ladet mog notere som henhørende til samme Fund som Ridetøjet (Bidslet har Stænger): 1 Spyd med firegget Blad [skitse] c. 14 3/4" l. oprindeligt, , Bladet er 13" l., 1 Spyd med svagt ophøjede Midtlinier langs Bladet 15" l. opr. 1 aflangt fladt Beslagstk. af Jern med aflange Naglehuller). - I Kreds B , der var omsat med 26 Stene, fandtes en formentlig Kvindegrav i samme Dybde som Mandsgraven men ikke dækket af Stene, den indeholdt "en stor halvkugleformet Glasskive, 1 større Ravperle og henved 4 mindre riflede Stenperler, i hvilket ligeledes kom til Tranekjær (Den omtalte Glaskugle forefindes i Samlingen og er en af de saakaldte "Linglattere". Den er sort med gule Pletter. Den anførte Ravperle er vist en af denne form [skitse]. - Den Midterste og mindste Stenring, der blev nævnt Barnegraven, skal kun have indeholdt "noget Pottevæsen". Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1875 Genstand registreret i privateje
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, der omgiver lav Høj, 6 m i diam., ½ m høj. Lille Hul i Midten. Paa Tostebjerg i Stubhave. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille klynge af småhøje, 4 ialt. Beliggende ca. 40 m. Ø for toppen af "Tostebjerg". Det foreslås at underinddele 4418:9 i enkeltanlæggene A-D: (1986, "B" = 4418:29, "C"=4418:27 "D"=441828. A) Den vestligste høj (sbnr.48); formentlig den i fredningsteksten beskrevne. 7,5 m./diam., ca. 0,5 m. høj, omsat med ret små randsten, der kan skelnes over en stor del af perimeteren. Sten i højfladen, der er temmelig "bulet" - som følge af forstyrrelse i ældre tid ? B) Ca. 10 m. Ø for (A). Lav høj uden synlige randsten. Stort tragtformet plyndringshul i højmidten med mange (20-30) op til meterstore, opvæltede kampesten. 7,0 m. i diam. C) Beliggende umiddelbart Ø for (B). En velbevaret lille høj med intakt fodkrans synlig over størstedelen af omkredsen. 6,2 m./diam. D) Beliggende umiddelbart N for mellemrummet mellem (B) og (C). En lille, reglmæssigt rundet høj, 5,0 m./diam., ca. 0,5 m. høj, liggende lidt ned ad skråning. Ingen synlige fodkranssten. I opgroet stubhave (gærdselsskov). 2008 Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)