Munkhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-16

Fredningsnr.
20176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenrøse, delvis lyngklædt, urørt, 7 m i diameter, 1 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steenhobning, Løvenholm, Gjesing S, Sønderhald H, Randers A. Her sees en fuldstændig Steenhobning der omtrent er uden Muld og 20' i Gjennemsnit og 3' høj. Om den er brudt vides ikke. Bevoksning: 1981: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenrøse, delvis lyngklædt, urørt, 7 m i Diameter, 1 m høj.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille stenrøse med tilgroet topkrater 0,3x1,5x2 m. Mål: 0,5x7x7 m. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)