Munkhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-17

Fredningsnr.
20175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenrøse, delvis lyngklædt, urørt, 8 m i diameter, 1,2 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steenhobning, Løvenholm, Gjesing S, Sønderhald H, Randers A. Paa Bakkebanken sees Steenhobning 24' i Gjennemsnit og 4' høj. Den er ubrudt, og dens Steen ligge taglagte, og mellem dem er næsten ingen Fyld. Bevoksning: 1981: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenrøse, delvis lyngklædt, urørt, 8 m i Diameter, 1,2 m høj.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille stenrøse - kraftig frapløjning vest for høj til højfod. (Igen et eksempel på, at det ville være såre praktisk om fredningerne generelt medtog f.eks. 1 m rundt om anlægget). Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende på bakketop. Dækket af brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)