Harre
National seværdighed National seværdighed
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-89

Fredningsnr.
1606116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Helt nede ved kysten ved Harre Vig på Salling har man i vikingetiden bygget to store bådnauster – bådehuse, hvor man har kunnet reparere og vedligeholde sine skibe på tør grund. De to nauster er de eneste af sin slags, der er fundet i Danmark, og er med til at understrege, hvor vigtig Limfjorden har været for vikingetidens skibsfart. De to bådnauster kan i dag ses på 0,5 meter høje og 25-28 m lange jordvolde, der er formet som brede skibe. I dag ligger de forhistoriske tørdokker ca. en meter over havet, men i vikingetiden har vandet stået en smule højere, og nausterne har således ligget helt nede ved vandkanten.
Anlæg og datering  (1)
Bådhus, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
2 bådformede hustomter, 25 m lange i Ø-V, 8 m brede over midten og 4 m brede ved enderne. Tomterne, der ligger parallelt med en indbyrdes afstand af 10 m, er indrammet af 1 m høje og 0,5 m brede jordvolde.
Undersøgelsehistorie  (9)
1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet mellem Fjorden og Bakkerne hvor der ligger to lave Volde 1 m høje [sbnr. 89, 116]. Voldene er ovale og synes at kunne være fra den Tid da der udvandtes Salt af Fjordvandet.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1155/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F964/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 bådformede hustomter [sbnr. 89, 116] 25 m lange i Ø-V, 8 m brede over midten og 4 m brede ved enderne. Tomterne, der ligger parallelt med en indbyrdes afstand af 10 m er indrammet af 1 m høje og 0,50 m brede jordvolde.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 462
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
2 naustlignende anlæg opbygget af tørv på marint forland. Åbninger vender ud mod vest. Jernnagle fundet ved prøvegravning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To parallelt liggende nauster, fremstår som lave volde, ligger helt nær kysten, på strandeng. Ved off. sti.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0012
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en naust, der ligger på stranden nedenfor kystskrænt.

Litteraturhenvisninger  (0)