Resen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130408-29

Fredningsnr.
18078

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,5 x 28 m. Flade tilgroede afgravninger af siderne mod N, Ø og S. Iøvrigt velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 28-31] Sydvest herfor og noget længere fra Landeveien ligge 4 Høie paa Matr. 10a. Den nordligste [sb. 28] af dem er den største og er en temmelig stor og vel bevaret Høi, fra hvis Top der er en viid og herlig Udsigt. Man seer Skivefjorden til Hvalpsund, Lundø, Ørslev, Høislev og Skive. Den vestligste [sb. 29] er middelstor og omtrent i Behold. Den mellemste [sb. 30] er mindre og der er bortført en Deel Jord af. Den Sydligste [sb. 31], som er middelstor, seer ud til at ligge urørt. Disse 4 Høie er de smukkeste og høiest beliggende i Sognet: Maaske Kirkehøien [gravhøjen sb. 24] ligger lige saa høit.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig og smuk Høj, 22 m. i Tværm., 3.75 m. h. Top uskadt. Siden mod S. overfladisk afgravet. I Siden mod NØ anlagt Trappe. Foden mod Ø bortpløjet. Græs- og kratgroet i Ager. Søgtes forgæves fredlyst. S 1872: en middelstor og ret velbevaret Høj. Højene [sb.] 28 - 31 findes alle paa Matrikulskortet og - paa nær [sb.] 30 - paa Generalstabens Maalebordsblad.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme. Anselig og smuk Høj, 3. 3/4 x 22 m. Foden i Øst lidt nedpløjet. Trappen fjernet og Krattet ligesaa. Søgtes fredet i 1936 men lykkedes ikke. Fredningsværdigt (B).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4½ x 28 m. Flade tilgroede afgravninger af siden mod N, Ø og S. Iøvrig velbevaret.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)