Tranehuse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-140

Fredningsnr.
201761

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 9 x 0,75 m. Lidt uregelmæssig form, med stejle sider og nærmest indsunken topflade med en del sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2159
Djurslands Museum
Uregelmæssig rundhøj ca. 8 m i diameter med plan top og sten i overfladen, især i sydlige del. Siderne ret stejle især mod syd og vest. Højde 50-75 cm. Kan evt. være et nyere fænomen. Beliggende på bakketop i nåletræsbevoksning.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2150-2190
Djurslands Museum
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Jvf. DJM 2159. Formodet gravhøj. Hulgård, Tranehuse. Sb. 14.01.07-140. Fundet i 1986. Fundsted besigtiget i marts 1986 af Jesper Laursen, DJM. Uregelmæssig rundhøj ca. 8 m i diameter med plan top og sten i overfladen, især i sydlige del. Siderne ret stejle især mod S og V. Højde 50-75 cm. Kan evt. være et nyere fænomen. Beliggende på bakketop i nåletræsbevoksning. [[Jfr. rapport i 14.01.00]]

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formentlig fundet som beskrevet. Bevokset med gyvler, bregner og krat, hvilket gør det vanskeligt at se højen, men bakken fornemmes. Afgræsning uklar.

Litteraturhenvisninger  (0)