Meilgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-142

Fredningsnr.
191740

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj. 21 x 9 m, 1 m høj, orienteret N-S. 14 randsten lige synlige i over- fladen og flere mærket med stenspyd. Jævn overflade.
Undersøgelsehistorie

1986 Museal besigtigelse
Djurslands Museum
Langhøj 20 x 8 m og max. 1 m høj orienteret NV-SØ med synlige eller med stenspyd mærkbare randsten langs det meste af den nordlige langside, mere spredt langs den sydlige. Gavlene angivet af sten. På den centrale del af overfladen er en lille afrundet forhøjning med enkelte sten. 5 spaltede sten ca. 35 m fra højen er muligvis dyssens kammersten. Beliggende i bøgebevoksning.

1987 Diverse sagsbehandling
Djurslands Museum
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Jvf. DJM 2155. Megalitgrav, stenalder. Nederskoven, Meilgård. Sb. 14.01.07-142. Fundet i 1986. Fundsted besigtiget i marts 1986 af Jesper Laursen, DJM. Langhøj 20 x 8 m og max. 1 m høj orienteret NV-SØ med synlige eller med stenspyd mærkbare randsten langs det meste af den nordlige langside, mere spredt langs den sydlige. NV-gavlen angivet af 2 synlige hjørnesten, hvoraf den SV-lige har været brugt som afdelingssten. SØ-gavlen angivet af flere store synlige sten. Overfladen stort set uden sten men den centrale del angivet af en lille afrundet forhøjning med enkelte sten. Parallelt med højen en nyanlagt skovvej. Hvor den store skovvej fører over Sorteåen ligger på vejens sydside og i en afstand af 35 m fra langdyssen 5 spaltede store sten fra en opgravet stenkiste over Sorteåen. Muligvis dyssens kammersten. Beliggende i bøgebevoksning. [[Jfr. rapport i 14.01.00]]

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skovvej lige vest for højen. Bevokset med ældre og yngre bøgetræer. Næsten intet græsdække.