Meilgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-144

Fredningsnr.
1918107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten?
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, Nærmest oval af form, 16 x 12 m, orienteret VNV-ØSØ, 1 m høj. Stor sten i højfoden i S. Endvidere 8 randsten spredt om højen, heraf 4 samlet i NØ. Enkelte sten spredt på højen.
Undersøgelsehistorie

1987 Museal besigtigelse
Djurslands Museum
Høj med nærmest oval grundplan orienteret NV-SØ, ca. 10 x 14 m og 1 m høj. Sten i den sydlige højfod og i den nordøstlige. Ingen spor af gravkammer. Beliggende i bøgebevoksning.

1987 Diverse sagsbehandling
Djurslands Museum
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Jvf. DJM 2152. Megalitgrav, stenalder. Nederskoven, Meilgård. Sb. 14.01.07-144. Fundet i 1986. Fundsted besigtiget i marts 1986 af Jesper Laursen, DJM. Langhøj med nærmest ovalt grundplan orienteret NV-SØ ca. 10x14 m og 1 m høj. Stor sten i den sydlige højfod samt 3 i den midterste del af højfoden mod NØ. Herudenfor en cirkulær nedgravning 3x3 m, som dog ikke berører selve højen. Ingen spor af gravkammer. Beliggende i bøgebevoksning. [[Jfr. rapport i 14.01.00]]

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randsten ikke mulige at optælle pga. bevoksning, men den store sten mod syd ses endnu. Bevokset med en meget stor bøg på toppen. Desuden mange yngre ahorn over hele højen.