Meilgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-143

Fredningsnr.
191739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste (evt. dysse). Lav højning 8 x 0,5 m. På toppen en 1,8 x 1,2 m stor kløvet sten orienteret N-S; stenens flade side flugter med højoverfladen. Under stenen anes bæresten fra et kammer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2153
Djurslands Museum
Lav rund forhøjning 8 m i diameter og 0,25-0,50 m høj. Herpå en sten, der måler 180 x 120 orienteret N-S, og som tilsyneladende hviler på større sten. Der er sandsynligvis tale om en stenkiste fra stenalder eller yngre bronzealder, eller evt. en dysse. Beliggende på skråning i granbevoksning.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2150-2190
Djurslands Museum
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Jvf. DJM 2153. Stenkiste, sten-/bronzealder. Nederskoven, Meilgård. Sb. 14.01.07-143. Fundet i 1986. Fundsted besigtiget i marts 1986 af Jesper Laursen, DJM. Centralt på en lav cirkulær forhøjning ca. 1/4-1/2 m høj og 8 m i diameter en stor tilsyneladende kløvet sten, hvis plane flade/underside flugter med jordoverfladen. Stenen måler 180x120 cm orienteret NS og hviler tilsyneladende på større sten. Der er sandsynligvis tale om en stenkiste fra stenalder eller yngre bronzealder, evt. en dysse. Beliggende på skråning, der hælder jævnt mod SV, i yngre granbevoksning. [[Jfr. rapport i 14.01.00]]

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)