Løgten Mark
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-94

Fredningsnr.
0616139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På et fladt næs tæt ved vandløb og på det faldende terræn ud mod Kattegat ligger syv stensatte anlæg gravet ned i jorden. De har alle forskellig form, men kaldes kældre, fordi man regner med, at de har været brugt til opbevaring og været knyttet til en bebyggelse i ældre jernalder. Kældrene er solidt byggede og passer ind i en generel stenbygningsarkitektur, som fandtes i Vendsyssel i jernalderen.
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner af brønde/kældre fra jernalderen Seks kældre, A-F, med vægge bestående af flere skifter marksten. Kældrene har forskellig grundplan og dybde. Anlæggene ligger åbne og synlige indenfor et ca. 55 x 20 m stort græsklædt areal med øverste stenskifte lige under terræn. Anlæg A er ca. 7 m langt nordøst-sydvest og op til 4,5 m bredt. Anlæg B er ca. 3,5 m langt øst-vest og op til 2,5 m bredt. Anlæg C har et ca. 9 m langt og op til 2,4 m bredt hovedforløb øst-vest, hvorfra der vinkelret mod nord ligger et ca. 4 m langt og op til 1,5 m bredt sideforløb og mod syd et 4 m langt og op til 1,2 m bredt sideforløb. Anlæg D er ca. 11,8 m langt nord-syd og op til 2 m bredt. Anlæg E er to sammenhængende kældre, tilsammen ca. 5 m lange øst-vest og op til 3,8 m brede. Anlæg F er ca. 5,5 m langt og op til 1 m bredt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1019/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kælderanlæg, udgravet af Forhist. Mus. Aarhus.

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1308/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
7 anlæg er frilagt, omraadet udlagt som naturpark. Medd fra VHM.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0010
Kulturstyrelsen
Løgten Mark var i 2009 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsminderne.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)