Grødby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-214

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved det sted, hvor denne mærkelige Bautasten [sb.nr. 170] endnu staar, var der for mange Aar siden en gammel Bro over Aaen og iblandt Dækstenene over denne Bro laa en Runesten, som nu henstaar i Aa-Kirkes Vaabenhus [se 060205 sb. 166]. Det er den større sten, som ifølge L Petersens Læsning haver følgende Indskrift: "Thorfast og Thor(g)ils og Bufe de satte disse Minder efter I(...)f (maaske Isleif) og Brødre (hans). Gud hjælpe deres Aander og Guds Moder! Sart ristede Skriften." Hvornår denne Runesten er bleven udtaget af Broen vides ei. I Worms Tid sad den endnu i Broen, som allerede dengang kaldtes "Runebro". Hvor den oprindelig har staaet - før den toges til Dæksten i Runebro vides ei heller, men der kan næppe være Tvivl om, at den har staaet blandt Bautastenene i Grødeby [jvf. sb.nr. 170-171,213].- Eieren af 25 Selveiergaard paastaar endelig, at hans Gaard i gamle Dage kaldtes "Runegaard".

2015 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Den omtalte runesten er Åker-sten 1. Runestenen er fredet og står i Åkirkes våbenhus (se 060205-453).

2021 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2021 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Det var ikke muligt at lokalisere et synligt fortidsminde som kunne fredes. Den originale bro eksisterer ikke mere. Elementer af den gamle bro ligger ved siden af den nye. Ud fra ortofoto er broen udskiftet mellem 2008-2009.

Litteraturhenvisninger  (0)