Aakirkeby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-166

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Gravsten, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1810 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runestene. Uden for Indgangen til Vaaningshuset i Aakier Præstegaard, laae ved min Ankomst hertil i Gaarden en Steen, paa hvilken kun er kiendelig: BIRIK [runeafskrift] - og enkelte Bogstaver. Jeg lod Stenen ligge, men for at den ikke skulle end mere slides, Døren flytte.

1810 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kirken", om denne henvises til det paa Kultusministeriets Foranstaltning udkomne Værk af Hans Holm: "De bornholmske Kirker". I Kirkens Vaabenhus staa 2 Runestene hvis Findested foran er omtalt (se N:34 [sb.nr. 214] og [sb.]N:125 i foranstaaende Beretning). Dr L Wimmer og Prof. M Petersen besøgte i Sommeren 1879 samtlige bornholmske Runestene, og angaaende Skriften paa ovenanførte 2 Runestene henvises derfor til Dr Wimmer. En Ligsten over Lybekkernes Høvedsmand, den berygtede Schweder Ketting er ogsaa henstillet i Vaabenhuset. Inde i Kirken findes den berømte Døbefond med Rune-Indskrift. Afbildning og Forklaring findes i Antikvariske Annaler 4de Bind, men nye Tegninger udarbeidede paa Stedet i Sommeren 1879 af Prof M Petersen og en paalideligere Læsning af Dr L Wimmer ville formodentlig bedre belyse dette sjældne og eiendommelige Mindesmærke fra de første christelige Aarhundreder.

2015 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
De 2 omtalte runesten er fredet og står i kirkens våbenhus (se 060205-453 og 060205-454).

Litteraturhenvisninger  (0)