Korsør
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-32

Fredningsnr.
372138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret gadejord, litra "ae", Korsør Bygrunde, beliggende umiddelbart syd for det sydvestlige hjørne af matr.nr. 175s, Kor- sør bygrunde. Byfredssten. Firkantet tilhugget granitsten. 28 x 24 cm i tværmål ved foden og 22 x 20 cm i toppen, 67 cm høj. På SØ-siden af stenen er indhugget: COR SØER På SV-siden af stenen er indhugget: BYE V.P 1791
Undersøgelsehistorie  (5)
1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3244
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Byfredssten. Firkantet tilhugget granitsten. 28 x 24 cm i tværmål ved foden og 22 x 20 cm i toppen, 67 cm høj. På SØ-siden af stenen er indhugget: COR SØER På SV-siden af stenen er indhugget: BYE V.P 1791

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3244
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 174/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)