Rokkestenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-126

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakkeskrænt, der skraaner ned mod et Vandsted som kaldes "Skomagerdam" ligger en af de store Rokkestene. Den er ikke fredlyst, men hvis det ønskes at faa den fredlyst vil dette vistnok kunne ske. Direktionen skulde i saa Fald direkte henvende sig til Sandemand L.P.Munch, Dannebrogsmand, paa Bakkegaard i Ibsker pr. Svaneke, som eier den Lynglod, paa hvilken Stenen findes. Jeg er overbevist om at denne brave Mand gjerne giver Direktionen Tilsagn om at fredlyse Stenen, men der bør vises ham den Ære, at Direktionen direkte skriver ham til. - Jeg skal i saa Tilfælde nok skrive en Declaration og faa den thinglæst.

Litteraturhenvisninger  (0)