Elleby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-89

Fredningsnr.
523511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/1 1915, gdr. J.P. Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1915, Bornholms Museum. En aflangt firsidet stensat grav, sat af 2-3 sten i hver af langsiderne og 1 i hver af enderne; derover en anselig dæksten; mellem denne og bærestenene er indskudt 3 større sten. Gravens dybde nu 0,6 m. Umiddelbart ved gravens vest- side en større jordfast sten. 1 m jord udenom, regnet fra dækstenens yderkanter, medindbefattet. NMI: Som deklarationen. (stenkammer).
Undersøgelsehistorie  (6)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som Deklarationen (Stenkammer).

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Omtrentlig firesidet gravkiste, 1 x 4,3 x 3,5 sat af relativt små bæresten, og dækket af en stor, i hovedsagen flad dæksten, der er opkilet med adskillige hovedstore (og større) sten indskudt mellem bære -og dæksten. Sidstnævnte måler 2,3 x 1,5 m, mens gravrummet er ca. 1,5 x 1,3 m. Umiddelbart V for dækstenen ses en jordfast stenblok ca. 1 m høj; denne synes at have indgået i graven som en del af kammerets V-væg. Beliggende på nordligt skrånende terræn ved bæk. Ca. 60 m V for fortidsmindet er sat en gittermast indgående i en højspændingsledning. Der ses ikke at være givet §-53 dispensation. H'jspændingsledning afsat på 4 cm kort på 1974-75 Bevoksning: 1986: Mos og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Placeret sydvest for åen, cirka 10 meter fra vejkiste.

2019 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Indmålt med GPS. Dårligt signal >2 m. Dog falder punktet efter midling inden for Fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)