Vorbasse Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
190604-303

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Grøft (skel), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1098/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Helligkilden er omtalt i skriftlige kilder fra midten af 1600- tallet.

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 1413
Esbjerg Museum

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2316
Esbjerg Museum
Undersøgelse af gruber og grøfter.

1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 2316
Esbjerg Museum
I forbindelse med anlæg af parkeringsplads ved Kirken var fremkommet en del større sten.

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2316
Esbjerg Museum
Stendyngen viste sig at være fyld i en lavning, der blev opfyldt i slutningen af forrige århundrede. Den opfyldte lavning viste sig at være overlejret af en grøft parrallel med kirkegårdsdiget, 6-7 meter fra dette. Grøften opfattes som en toftegrøft, og sættes i forbindelse med en sydlig afgrænsning af matr. 1.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)