Vårby Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040305-31

Fredningsnr.
362223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "a" mellem matr.nr. 6b og 11 b Vårby Mark, Hemmeshøj. Bro nr. 501/02 over Vårby Å. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 15,2 m langt, 7,4 m bredt og 3,1 m højt målt fra buestikstenen til underkanten af nederste skifte. Hver facade afsluttes øverst med profilbåndkant formet som volut. Brofæsterne indsnævrer løbet ved slug og afgang. På facaden over afgangen er indhugget Chr. VII's monogram omgivet af tallene 17 og 86. På facaden ved sluget er indhugget VAARBYE BROE. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, autoværn og gelænder.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 849/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1693
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro nr. 501/02 over Vårby Å. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 15,2 m langt, 7,4 m bredt og 3,1 m højt målt fra buestikstenen til underkanten af nederste skifte. Hver facade er 17,2 m bred og 4 m høj. Facaderne afsluttes øverst med profilkantbånd formet som volut. Brofæsterne indsnævrer løbet ved slut og afgang. På facaden over afgangen er indhugget Chr. VII's monogram omgivet af tallene 17 og 86. På facaden ved sluget er indhugget VAARBYE BROE. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, autoværn og gelænder.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-1693
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)