Vonsild
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170707-31

Fredningsnr.
350925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 6 m langt, 1 m højt og 1 m bredt. Siderne er sat af tre skifter med granitpæle og tilhuggede kampesten. Overliggerne er granitpæle. En grusvej fører hen over stenkisten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 657
Museet på Koldinghus
Diverse korrespondance ang. restaurering og fredning af stenkiste ved Dalby Møllebæk (sb. 31) i Vonsild.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 806/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F 53-2624
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 6 m langt, 1 m højt og 1 m bredt. Siderne er sat af tre skifter med granitpæle og tilhuggede kampesten. Overliggerne er granitpæle. En grusvej fører hen over stenkisten.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F 53-2624
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste i Dalby møllebæk. Som tidligere fritekst, med tilføjelse: Gennemløb i øst-vestlig retning. Tre skifter granitpæle i nordsiden, ca. 1 m højt og fire skifter i sydsiden knap 1,5 m højt. Brofæster af kampesten forlænger gennemløb ved slug og afgang, ved angangen i øst følger brofæstet nord og NØ-skrænten af åens krumning med syd. Mod syd er kisten markeret af en kampesten i hver side af vejbanen og mod nord af en række på fire respektive to sten i hver side. Bevoksning: 1996: Mos og Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"BS 22+omslag: Bro over Jensvad syd for Vonsild. Fredet 3509-25" (Landinsprktør Palle Grønlund) "Stenkiste, Jensvad Bro. Fredet 3509:25" (Museumsinspektør Vivi Jensen)

Litteraturhenvisninger  (0)