Erik Glippings jagthus
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130604-4

Fredningsnr.
231017

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Erik Glippings jagthus En rektangulær ruin med mure af rå eller kløvet kamp, omhygge- lig lagt i grusblandet kalk. På vestsiden rester af en murstens- dør.Indvendige mål: nordsiden 34 fod 1 t., østsiden 20 fod 2 t., sydsiden 34 fod 9 t, og vestsiden 20 fod 9 t. Det fredede areal er en noget uregelmæssig rektangel, der måler 38 fod 2 t, mod nord, 24 fod 4 t, mod øst, 38 fod 10 t, mod syd og 24 fod 10 t, mod vest.
Undersøgelsehistorie  (4)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det saakaldte "Erik Glippinge Tugthus" er Grunden af en Bygning fra Middelalderen, 34 F. lang, 20 F. bred indvendig maalt. Grunden, som bestaar af større og mindre Kampesten, ret omhyggelig lagte i Kalk, staar endnu til en Høide af 4 F.; Murtykkelsen er gennemsnitlig 2½ F. Længderetning omtrent Øst-Vest. En del Mursten, gennemsnitlig 9 F. lange, 5 F. brede, 3 F. tykke ligge paa Stedet, og imod Vest er der ved den sydlige Side Spor af en mindre Indgang. Yderst paa Bakkefladen. Intet Spor af Volde og Grave. Tomten har været undersøgt, hvorom se Beretning i ant. top. Archiv. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Erik Glippings jagthus. Ruin af en kælder i privat have. Rektangulær bygning med indgang vestfra. Indvendige mål: 10,6 x 6,4 m., kælderhals: 2,5 x 1,5 m. Murværk af rå og kløvet kamp står i indtil 1 m.'s højde. Mørtelen er næsten væk og enkelte småsten er begyndt at falde ud. "Murstensdøren" mod V er der idag ingen spor efter. Bevoksning: 1981: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ruinerne er græsklædte.

Litteraturhenvisninger  (0)