Kolind Kirke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140208-8

Fredningsnr.
2117119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Kolind-sten. Runesten af granit. Stenen er 198 cm høj, 125 cm bred og 40 cm tyk. Det øvre højre hjørne af stenen er afslået, hvorved noget af ornamentikken er gået tabt. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Oversat lyder indskriften: ” Toste rejste denne sten efter Tue, sin bror, Asveds smed, som døde østpå”. Over indskriften ses rester af et dobbelt spiralornament. Står i kirkens våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (4)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Vaabenhuset ved Kolind Kirke findes den bekjendte Runesteen liggende ved vestre Sidevæg. Den laa forhen som Tærskel under Kirkens Indgangsdør, hvorfra den først er kommet dertil vides ikke. Sagnet fortæller, at en Præst i Lyngby, som engang prædikede her, blev opmærksom paa den og derved gav Anledning til, at den blev draget frem. Om kort Tid vil den blive rejst og stillet paa en passende Maade.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Kolind-sten. Runesten af granit. Stenen er 198 cm. høj, 125 cm. bred og 40 cm. tyk. Det øvre højre hjørne af stenen er afslået. Indskriften er ikke beskadiget, men noget af ornamentikken er gået tabt. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Oversat lyder indskriften: ” Toste rejste denne sten efter Tue, sin bror, Asveds smed, som døde østpå”. Over indskriften ses rester af et dobbelt spiralornament. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Fundår 1868. Da stenen blev opdaget, lå den som tærskelsten til døren mellem våbenhuset og kirken i Kolind. Den blev kort efter udtaget. Står i dag i kirkens våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Toste rejste denne sten efter Tue, sin bro, Asveds smed, som døde østpå.” Dateres 970-1020. Højde 198 cm, bredde 125 cm. Omtalt 1868 som tærskelsten i kirken. I dag er stenen rejst i våbenhuset. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)