Bjørnkær Voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150204-6

Fredningsnr.
281410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/12 1933. Vedlagt deklarationsrids. Bjørnkær voldsted. Voldstedet består af 2 borgbanker, en østre og en vestre med en grav imellem. På den østre borgbanke findes en tårnruin, muret af rå kampesten og store, røde tegl. Det er dog kun tårnets kælder, som er bevaret. Udenom den vestre borgbanke er der en grav og en vold, mens der udenom den østre findes dobbelt grav og dobbelt vold. - Hverken borgbanken, grave eller volde må beskadiges. Der går et gammelt vandløb fra nord til syd gennem arealets vestre del.
Undersøgelsehistorie  (9)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet Bjørnkjær, anseeligt, middelalderligt.

1933 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1935 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1960 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1992 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Istandsættelsesrapport for restaureringen af murværket og brønden på Bjørnkær voldsted i 1992.

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bjørnkær voldsted. Voldstedet er græsklædt samt bevokset med ældre løvtræer af forskellig slags.

Litteraturhenvisninger  (3)
Kock,J.
Højbjerg nr. 25
1999

Trap Danmark VIII, 1, Århus Amt
1963

Jantzen,C. & R. A. Olsen
Voldsteder i Danmark. En vejviser. Jylland I
1999