Svenskeholmen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-0

Printvenlig side
Anlæg og datering  (0)
Undersøgelsehistorie  (2)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa "Svenskeholmen" skulle en Del svenske Soldater ligge begravede, som bleve overrumplede og dræbte af Bønderne.

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)