Rutsker-Stenen

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-148

Fredningsnr.
513338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: umatr. kirkegårdsareal, Rutsker kirke. Rutsker-stenen (Rødsker-stenen). Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 39 cm, bredde ca. 49 cm, tykkelse ca. 30 cm. Runeindskrift, der i oversættel- se lyder: "NN ... lod ... gud hjælpe hans (?) ånd og gud moder". Stenen står på den græsgroede fod til kirkens gamle klokke- stabel. Ovennævnet mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kirkegaarden et Fragment af en Runesten.

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 39 cm, bredde ca. 49 cm, tykkelse ca. 30 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN ... lod ... Gud hjælpe hans (?) ånd og Gud moder". Stenen står på den græsgroede fod til kirkens gamle klokkestabel.

1982 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten, 0,5 x 0,4 x 0,35. Grovkornet, rødlig granitsten med front mod n. Opstillet på n-siden af jordvolden til kirkens klokketårn 6 m nv for kirkens hovedindgang i v tårnet. Skråningen hvorpå stenen er opstillet er helt græsklædt, og den nederste del af runestenens tekst er dækket af græs. Flad gravstensplade er placeret 0,5 m ø for runestenen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”NN. Lod … (G)ud hjælpe … Og gu(ds moder).” Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 39 cm, bredde 49 cm. Omtalt i 1887 som element i kirkens nordøstlige hjørne, og derefter frilagt. Rejst på kirkegården i dag. Runerne er bemalet med sort. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.


Billeder

Oversigt, set fra VNV
Oversigt, set fra N
Oversigt, set fra N
Foto, oversigt