Hjortsballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-270

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Forøvrigt er den nordre Del af Lodden meget opfyldt med Stenrøser [sb. 270 samt 270A-P] som paa [Matr.] Nr. 1b [se sb. 265] og af samme Størrelse.

1940 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 749/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forespørgsel om tilladelse til beplantning.

1940 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 749/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
14 røser, formentlig rydningsbunker, hver forsynet med en MS; ligger på et hedeareal mellem nyplantet skov og ager, på hvilket også andre røser ses. Det pågældende areal er ca. 1 td. land stort." [Sb. 270 er opdelt i sb 270 A-P. Nr. 87 d-r på fredningsrejsens kort. Fredningsnumrene er 2510- 53 til 66].

1952 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fredningsnummer 251066 dækker arealet med sbnr. 270-270P.

1952 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Underskrevne sogneråd for Them kommune pålægger herved det på hoslagte rids viste, 13320 m2 store, areal af den vestlige del af kommunens ejendom matr. nr. 2f Hjortsballe by, Them sogn, følgende fredningsbestemmelser: Arealet, på hvilket ligger 14 med fredningssten forsynede stenrøser, må ingensinde dyrkes, bebygges eller beplantes. Lyngbevoksningen må ikke slås eller afbrændes, og der må ikke på arealet graves efter grus, sand eller sten, ligesom der ikke må tilføres sten eller affald. Påtaleretten tilkommer sognerådet, Nationalmuseet og fredningsnævnet for Skanderborg amt. Deklarationen kan tinglyses som hæftelse for ejendommen uden udgift for kommunen.

1952 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 118/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)