Almind
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170201-95

Fredningsnr.
331013

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "b" (ud for matr.nr. 49c, Viuf by, Viuf). Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 20 m lange, 1,3 m høje og 1,2 m brede. Strømpillen er 0,9 m bred. Hver facade er 4,2 m bred og 1,6 m høj. Siderne i gennemløbet består af kløvede kampesten, mens overliggerne er granitpæle. Brofæsterne er paralelle med vandløbet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1197/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3584
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 20 m lange, 1,3 m høje og 1,2 m brede. Strømpillen er 0,9 m bred. Hver facade er 4,2 m bred og 1,6 m høj. Siderne i gennemløbet består af kløvede kampesten, mens overliggerne er granitpæle. Brofæsterne er parallelle med vandløbet.

1989 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3584
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste i Almind Å. Som Fritekst. Tilføjelse: Strømpillen er i hver ende, udenfor selve brokalnten, fint tilhygget, hvor pillens sider buer konvekst ud i en spids og med en trekantet skrå topflade fra spidsen op til facadeoverliggeren. Brofæsterne ved slug og afløb er trekantede.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)