Ånumvej
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180108-35

Fredningsnr.
270356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal. På Ånumvej, i vejens sydside, ca. 1.550 km fra Skjern. Ole Rømer 1/2 milepæl. Firkantet, tilhugget sten. 21 x 18 cm i grundfalde, 42 cm høj. På siden, som vender mod N, er der indhugget 2 runde fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (7)
1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1850/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0123
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ole Rømer 1/2 milepæl. Firkantet, tilhugget sten. 21 x 18cm i grundflade, 42cm høj. På siden, som vender mod N, er der indhugget 2 runde fordybninger.

1989 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 6111-0123
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Museal besigtigelse
Holstebro Museum
Stenen er fundet og indmålt af Geopartner.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2016 Museal restaurering
Journal nr.: 16/09708
Kulturstyrelsen
Den væltede milesten blev genrejst. Ved genopretningen viste det sig, at stenen var knækket. Stenen blev derfor sat sammen igen og genrejst på stedet

Litteraturhenvisninger  (0)