Ånumvej

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180108-37

Fredningsnr.
270463

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepælhøj, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Milepælshøj. Flad højning. 4 m i diameter, 0,4 m høj. Nordsiden af højen er let afskåret af vejgrøften. På toppen ses resterne af en knækket sten (som næppe er den op- rindelige 4 mil sten), 35 cm bred og 25 cm høj.
Undersøgelsehistorie

1989 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Uspecificeret aktivitet
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Milepælshøj. Flad højning. 4m i diameter, 0,4m høj. Nordsiden af højen er let afskåret af vejgrøften. På toppen ses resterne af en knækket sten (som næppe er den oprindelige 4 mil sten), 35cm bred og 25cm høj.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Milepælhøj; som fritekst; lav rød granitsten på toppen; højen let fortrampet af får; fårehegn opsat over højens nordside mod vejgrøft og i vinkel ca. 1,5 m. fra og langs med vestsiden (træpæle med tråd i 3 etager); mos og lidt græsgroet i hede ud til vejgrøft. Bevoksning: 1990: Mos og Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2016 Museal besigtigelse
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Milepælen som ikke kunne genfindes på sidste tilsyn er blevet genfundet, men den ligger dybere end før og helt inde under en busk.

2024 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4170, oversigtsfoto, set fra NNØ
4171, detailfoto af høj, set fra SV
2373 sf N
2374 sf V
2375 sf VSV
sf SV
sf NØ
IMG 1960, 2008
IMG 1961, 2008