Ånumvej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-190

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1850/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0123
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ole Rømer 1/4 milepæl. Firkantet, tilhugget sten. 19 x 14cm i grundflade og 56cm høj. På siden, som vender mod NNV, er indhugget én rund fordybning. Stenen står på en lille jordtue.

1989 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 6111-0123
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ole Rømer 1/4 milepæl; som fritekst; står for enden af levende hegn, i højt græs ud mod vejkant.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Lys rødbrun granit. I god stand. Trænger til afrensning, opmaling og opretning. Påskrift: 1 OR (én fordybning) Mål: 0 13x14 50

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)