Søndergadebroen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170205-48

Fredningsnr.
34092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Søndergade-broen. Broen er opført i granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 8 m langt, 9 m bredt og ca. 3,5 m højt. Hver facade er 17 m bred og ca. 4 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved slug og afgang. På broens facade, både ved slug og afgang, er under en kongekrone indhugget 18 R 08. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0246
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Søndergade-Broen. Broen er opført i granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 8m langt, 9m bredt og ca. 3,5m højt. Hver facade er 17m bred og ca. 4m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved slug og afgang. På broens facade, både ved slug og afgang, er under en kongekrone indhugget: 18 R 08. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægningen.

1989 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 6111-0246
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 272/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sønderbro" Som fritekst. Tilføjelse: under kongekronen er indhugget "VI". Broen er afmærket ved skilt indfældet i husmuren NV. for broen, hvor det fremgår at den er restaureret af Kolding kommune i 1984-85.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)