Brogaardsstenen
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-19

Fredningsnr.
513342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
På umatrikuleret areal. Runesten ved landevejen, Brogaardsstenen. 2,67 m høj, største bredde 1,39 m, største tykkelse 24 cm; af grovkornet, rødlig granit.
Undersøgelsehistorie  (5)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den store prægtige Runesten, som kaldes "Brogaardsstenen", er opstillet her i Aaret 1868 efter at den var fundet liggende i en Bro tæt ved det Sted, hvor den nu staa. Ifølge et Sagn skal den have staaet paa en Høi ved 7 Vgd i Rø Sogn, men et andet Sagn beretter, at den har staaet paa en Høi i Rutsker Sogn. 1879 blev denne Sten, tilligemed de andre da bekjendte Runestene herovre, paany aftegnet af Professor Magnus Petersen, som i Forening med dr. Wimmer undersøgte Indskrifterne. Angaaende Læsningen ville de paalideligste Oplysninger derfor nu være at faa hos Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring. [Fredet 1886].

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fra berejserskema 30/11-1987: (Finn Ole Nielsen) Runesten. Brogårdsstenen. 2,7 x 1,4 x 0,3 cm. Af grovkornet rødlig granit. Opstillet NØ for Rønne-Hasle-vejen og nord for Simblegårdsvejen med front mod SV og synlig fra amtsvejen. Stenen er støttet af en stensokkel og jordvold bagtil. Omgivet af græsplæne. I N og NV er plantet en række løvbuske. Frit udsyn til stenen fra V, S og Ø. Stenen var tidligere dobbeltnummereret. Er derfor ændret fra fr.nr. 5133:20 til 5133:42. 2014 Birthe Nygaard

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Omtalt i 1819, senere rejst ved sammenløbet af Rønne-Haslevejen og Klemenskervejen i 1868, hvor stenen står endnu. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)