Skærvad Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-145

Fredningsnr.
201871

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, bronzealder.

Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 - 1988 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5-1 x 14 x 11 m. Højfod tangeres i ØNØ af vejspor. I øvrigt velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2272
Djurslands Museum

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse samt kort med afsat fundsted, modtaget på N01 d. 29/12 1988. Jvf. DJM 2272. Rundhøj, Bronzealder. Skærvad Skov. Sb. 14.01.05-145. Fundet og besigtiget, d. 3/4 1988, af Jesper Laursen, DJM. Lodsejere; Johs. Marius Nielsen og Søren Chr. Nielsen. Jævnt kuplet rundhøj ca 14 m i diameter og 1 ½ m høj. Østlige højfod skæres af hulvej. Beliggende i løvtræsbevoksning.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse samt kort med afsat fundsted, modtaget på N01 d. 29/12 1988. Jvf. DJM 2272. Rundhøj, Bronzealder. Skærvad Skov. Sb. 14.01.05-145. Fundet og besigtiget, d. 3/4 1988, af Jesper Laursen, DJM. Lodsejere; Johs. Marius Nielsen og Søren Chr. Nielsen. Jævnt kuplet rundhøj ca 14 m i diameter og 1 ½ m høj. Østlige højfod skæres af hulvej. Beliggende i løvtræsbevoksning.

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0917
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle bøgetræer - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)