Kong Hagens Grav
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-99

Fredningsnr.
221919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
"Kong Hagens Grav". Formodet langhøj, 75 x 15 m, indtil 1,75 m høj. Orienteret NV/SØ. Over en knapt 30 m lang strækning står midterpartiet højt, med ret stejle sider og en langsgående, vejlignende grøft i toppen. Øvrige dele af højen i NV og SØ er i ældre tid noget forgravede og udjævnede til en højde af ca. 1 m. Langs begge langsider en ca. meterdyb grøft, muligvis efter opgravning af randsten. På og omkring højen talrige større og mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2259
Djurslands Museum

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Regelmæssig langhøj/jordvold med en langsgående ca. 0,5 m dyb grøft i toppen og på hver langside en ca. 1 m dyb grav/grøft. Langs siderne og for enderne en del større og mindre sten. Syd-og nordenden udjævnet til et uregelmæssigt plateau - sandsynligvis sekundær forstyrrelse.

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0066
KUAS, Fortidsminder
Formodet langhøj, 75 x 15 m, indtil 1,75 m høj. Talrige sten på og omkring højen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der ligger nogle store sten i grøfterne langs siderne. Højen er tæt bevokset med små nåletræer i begge ender. Midterpartiet er bevokset med store, gamle bøgetræer. Beliggende i skovkant.

Litteraturhenvisninger  (0)