Kong Hagens Grav

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-99

Fredningsnr.
221919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?
Fredningstekst

"Kong Hagens Grav". Formodet langhøj, 75 x 15 m, indtil 1,75 m høj. Orienteret NV/SØ. Over en knapt 30 m lang strækning står midterpartiet højt, med ret stejle sider og en langsgående, vejlignende grøft i toppen. Øvrige dele af højen i NV og SØ er i ældre tid noget forgravede og udjævnede til en højde af ca. 1 m. Langs begge langsider en ca. meterdyb grøft, muligvis efter opgravning af randsten. På og omkring højen talrige større og mindre sten.
Undersøgelsehistorie

1988 Museal besigtigelse
Djurslands Museum

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Regelmæssig langhøj/jordvold med en langsgående ca. 0,5 m dyb grøft i toppen og på hver langside en ca. 1 m dyb grav/grøft. Langs siderne og for enderne en del større og mindre sten. Syd-og nordenden udjævnet til et uregelmæssigt plateau - sandsynligvis sekundær forstyrrelse.

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Formodet langhøj, 75 x 15 m, indtil 1,75 m høj. Talrige sten på og omkring højen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der ligger nogle store sten i grøfterne langs siderne. Højen er tæt bevokset med små nåletræer i begge ender. Midterpartiet er bevokset med store, gamle bøgetræer. Beliggende i skovkant.