Langer Dal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180417-112

Fredningsnr.
2503122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 35 m lang, 10 m bred, orienteret nord-syd. I nordenden er højden ca. 1,5 m, i sydenden ca. 1 m. Højens kanter er noget udflydende. I en lavning i højen 15 m fra nordenden ses 3 sten fra et kammer, 2 i syd og 1 i nord. Langdyssen ligger ryddet for træer i mindre beplantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1938 Museal besigtigelse
Journal nr.: 326/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse ca. 40 x 10 m. Ca. 15 m fra nordenden er rester af et kammer, der er ca. 3 m langt og anlagt på tværs af højen. Der er 3 bæresten i sydsiden og 1 bæresten i nordsiden. Ingen ende eller dæksten. Højen er besigtiget i forbindelse med sb. 92. [I sagen er tilføjet en henvisning til 180412 sb. 3, men denne høj ligger tilsyneladende sydligere].

1989 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af langdysse, der er registreret af Th. Mathiassen i 1938, men ikke optaget i sognebeskrivelsen [jvf. NMI j.nr. 326/38], med dyssekammer liggende på tværs i højen. Af kammeret, der har indgang mod øst, er bevaret 2 indgangssten, svær tærskelsten og 2 bæresten i kammerets sydside. Midt gennem dyssen er der fra gammel tid gravet en grøft.

1989 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6871
Ringkøbing Museum

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Orienteret NNØ-SSV. I en lavning i højens midte ses stadig 3 oprejste sten (2 i syd, 1 i nord). Langdyssen er tæt på og oveni højfod omkranset af i vest lærketræer (ca.25 år gamle) og i øst løvtræer (langs med levende hegn N-S), hvilket gør at den er skjult udefra. 6 store marksten ligger ved SØ-lig højfod. Højen er ryddet for nåletræer. Stammerne er stablet 3 steder ovenpå højen. Grene og toppe dækker højen, hvilket gør det umuligt at vurdere den eksakte strørrelse. Højen vil tegne sig flot i terrænet og ses fra A15, hvis hegnet bliver fældet og der bliver ryddet op. (Læhegn ej på M.B. eller 4 cm-kort). Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)