Langer Dal

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180417-112

Fredningsnr.
2503122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 35 m lang, 10 m bred, orienteret nord-syd. I nordenden er højden ca. 1,5 m, i sydenden ca. 1 m. Højens kanter er noget udflydende. I en lavning i højen 15 m fra nordenden ses 3 sten fra et kammer, 2 i syd og 1 i nord. Langdyssen ligger ryddet for træer i mindre beplantning.
Undersøgelsehistorie

1938 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse ca. 40 x 10 m. Ca. 15 m fra nordenden er rester af et kammer, der er ca. 3 m langt og anlagt på tværs af højen. Der er 3 bæresten i sydsiden og 1 bæresten i nordsiden. Ingen ende eller dæksten. Højen er besigtiget i forbindelse med sb. 92. [I sagen er tilføjet en henvisning til 180412 sb. 3, men denne høj ligger tilsyneladende sydligere].

1989 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af langdysse, der er registreret af Th. Mathiassen i 1938, men ikke optaget i sognebeskrivelsen [jvf. NMI j.nr. 326/38], med dyssekammer liggende på tværs i højen. Af kammeret, der har indgang mod øst, er bevaret 2 indgangssten, svær tærskelsten og 2 bæresten i kammerets sydside. Midt gennem dyssen er der fra gammel tid gravet en grøft.

1989 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Museal besigtigelse
Ringkøbing Museum

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Orienteret NNØ-SSV. I en lavning i højens midte ses stadig 3 oprejste sten (2 i syd, 1 i nord). Langdyssen er tæt på og oveni højfod omkranset af i vest lærketræer (ca.25 år gamle) og i øst løvtræer (langs med levende hegn N-S), hvilket gør at den er skjult udefra. 6 store marksten ligger ved SØ-lig højfod. Højen er ryddet for nåletræer. Stammerne er stablet 3 steder ovenpå højen. Grene og toppe dækker højen, hvilket gør det umuligt at vurdere den eksakte strørrelse. Højen vil tegne sig flot i terrænet og ses fra A15, hvis hegnet bliver fældet og der bliver ryddet op. (Læhegn ej på M.B. eller 4 cm-kort). Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

Foto, oversigt