Ellehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100213-38

Fredningsnr.
0915124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Vestligste af "Ellehøje", 3,25 x 28 m. Afgravninger mod N. Beplantet med fyr og gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj (af "Ellehøje"), 3,3 M. h., 28 M. br. Formentlig udgravet ved et Hul i Toppen, 6 M. br., 1,6 M. d., aabent mod søndre Side. Beplantet. Nr. 38-39 = "Ellehøje".

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligste af "Ellehøje", 3,25 x 28 m. Afgravninger mod N. Beplantet med Fyr og Gran i Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)