Lammemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080205-73

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1942 Uspecificeret aktivitet
Det Kulturhistoriske Centralregister
Flemløse 1-stenen fandtes i beg. af 17.årh. på Flemløse Kirkegård, oprindelig fjernet fra en høj ved Flemløse, lige overfor Lammemose. Nu rejst ved grevinde Danners høj i Jægerspris. Indskrift: Efter Roulv, som var næsboernes Gode, står denne sten; sønnerne satte [den] efter; Åver malede. Jvf. Helnæs-runestenen om samme personer. [80207-sb.22].

1980 Museal rekognoscering
Journal nr.: 889
Fyns Stiftsmuseum
Endvidere er registreret en skålsten ved kirken.

2012 Registrering via historisk dokumentation
Museum Odense
Ifølge indberetningen til Oldsagskommisionen i 1809 skal Flemløse I-stenen være fundet på marken Runeskifte syd for Voldtofte by. Dette sted er muligvis identisk med værkstedspladsen loknr. 242 m.fl.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jacobsen,L.,Moltke,E.
Danmarks Runeindskrifter
1942