Nr.Nærå Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080506-26

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1942 Uspecificeret aktivitet
Det Kulturhistoriske Centralregister
Runestenen fandtes 1684 på Nærå kirkegård, senere indmuret i kirken. Indskrift: Brug kumlet ! Thormund.

2014 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: OBM2585
Museum Odense
Lokaliteten er flyttet til en position, der er i overensstemmelse med de fundoplysninger, der fremgår af Moltkes oversigt (nr. 211). Stenen omtales første gang i 1684 som fundet på Næraa Kirkegaard, i 1780’erne blev den indsat i kirkegårdsdiget. I 1842 blev den udtaget og opsat i våbenhuset, men få år senere indmuret på siden i kirkens skib. I 1938 blev den udtaget og igen indmuret i kirkens indre, hvor den endnu (2014) befinder sig.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jacobsen,L.,Moltke,E.
Danmarks Runeindskrifter
1942