Avnslev Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090601-76

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 899 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Hospital, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Amtmand Lente-Adelus Indberetning til det Danske Kancelli, meddelad af Kai C. Uldall i Svendborgs Amt Aarskrift 1916, omnämnas en runesten, som funnits insatt i Aunslev kyrkogårdsmur på den mot landsvägen (=norr) vättande sidan. Denne sten, som afbildas och beskrifves af Worm i Monumenta Danica, blef enl. Uldall i tiden flyttad till Köbenhavn och uppställd vid Trinitatis kyrka. Dens senare öden äro okända. I Lente-Adelus Indberetning omtalas att "p.p. 200 Skridt fra Kirkemuren findes en meget stor Sten paa tvende andre liggendes". Denne der kallades "Skrive-Steen". Den kan ej numera identifieras.

1942 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Runestenen skal iflg. J. Skonsvig være flyttet fra en høj lige syd for kirken til den nordlige kirkegårdsmur. Endvidere findes et hospital i det nordvestlige hjørne af kirkegården, opført 1755.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 9413
Museum Odense
Ved prøvegravning forud for anlæggelse af skovkirkegård på den sydligste del af Avnslev Kirkegård blev der udlagt søgegrøfter for at påvise spor af en evt vikingetidig/middelalderlig bebyggelse. Der fandtes ingen anlæg, og muldlaget have et påfaldende ringe indhold af trækul, ildskørnet sten og tegl, keramik og metal. Der fandtes bla. en middelaldermønt samt en sværdfæsteknap af bronze fra yngre germansk jernalder.

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9413
Museum Odense

2000 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 9413
Museum Odense

Litteraturhenvisninger  (0)