Stenhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-66

Fredningsnr.
252942

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, "Stenhøj", 11 x 38 m stor og ca. 1,8 m høj, orienteret i N-S. I højen er huller efter 4 kamre: 2 i midten, 1 i nordenden og 1 i sydenden. Højsiderne er noget udflydende. Beliggende i lille lund.
Undersøgelsehistorie

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kistehøj" eller "Stenshøj". Langdysse med spor af 4 fjernede dyssekamre. Højen er orienteret N-S, knap 2 m høj , ca.11 m bred og 38 m lang. Afgrænsningen mod nord noget usikker. Højen har udflydende sider og store huller efter 4 fjernede dyssekamre: 1 i sydenden, 2 i midten og 1 lidt usikkert kammer i nordenden. Højen er bevokset med løvkrat og -træer. Den ligger i lille udyrket område tilgroet med løvkrat og -træer. Rundt om dette område er ager med undtagelse af den østlige side. Her er der plantet gran ( under 10 år gamle -5-6 år ). Ikke fredet ? Beliggenhed: Ejer. Christian Mourier Rødbjerggård Havreholmvej 21 3100 Hornbæk Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, "Stenhøj", 11 x 38 m stor og ca. 1,8 m høj, orienteret i N-S. I højen er huller efter 4 kamre: 2 i midten 1 i nordenden og 1 i sydenden. Højsiderne er noget udflydende. Beliggende i lille lund.

1990 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi