Teglhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-67

Fredningsnr.
252941

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ""Teglhøj", 1,5 x 14 m. Flad lavning i toppen, der skråner mod øst.
Undersøgelsehistorie  (4)
1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Teglhøj". Høj, som er ca.1,5 m høj (n-s) x 13 m (ø-v). Nogenlunde velbevaret høj med noget udflydende sider. Selve toppen noget konkav og mod nordøst i denne en ubetydelig lille afgravning.. Sti henover top fra NNV til ØSØ og en mindre sti til top fra syd. Bevokset med græs og enkelte løvtræer (eg, birk). Beliggende på bakkehold i lille udyrket område med løvkrat og småtræer mellem landevej og bebyggelse. ** Seværdighedsforklaring ** Nogenlunde velbevaret høj beliggende i udryket område nær vej. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0349
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Teglhøj", 1,5 x 14 m. Flad lavning i toppen, der skråner mod øst.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0349
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)