Terkels Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100301-1

Fredningsnr.
04151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. "Terkelshøj", 11 x 1,5 m; skår i syd og øst; østlige højfod afskåret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 30' i Diam. 6' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1992: Mos, Græs og Løvkrat

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj paa Grænsen mellem Ager og Hede. 1.50 m. høj, 11 m. i Tværmaal. I s. Højfod et større vindblæst Skaar. I Østsiden en flad Afgravning, fra hvis øvre Ende er gravet en smal, ca. 1/2 m. dyb Grøft op til en trugformet, nu eftergroet Fordybning i Højtoppens Midte. Denne Grøft er fra ny Tid. En Rævegrav i n. Højside. Bevoksning: 1992: Mos, Græs og Løvkrat

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Terkels Høj", 11x1,5 m; Skaar i S og Ø; østl. Højfod afskaaret.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Terkelshøj". 11 x 1,5 m indgravninger i syd og øst. Østlige højfod afgravet. Bevoksning: 1992: Mos, Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Terkelshøj". Beliggende i lille træbevoksning. Svært afgrænselig.

Litteraturhenvisninger  (0)