Kongehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
141019-45

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1950 Museal udgravning
Journal nr.: 520/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved undersøgelse af højen med den formodede Hamlets grav fandtes omtrent centralt i højen en del store sten (grav A). Der blev ikke påvist andre grave eller fund. På højen findes en sten oprejst i 1933 til minde om prins Amled. Ved denne lejlighed blev der tilført en del jord og sat nogle randsten. Ved besigtigelse i 1989 forud for planlagt beplantning og stianlæggelse omkring højen konstateredes en svag kuplet forhøjning, ca.18 m i diam. og 1 m høj, med 17 sekundære randsten. Højen er bevokset med græs og markukrudt.

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 370/82
Kulturhistorisk Museum Randers

1989 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 370/82
Kulturhistorisk Museum Randers

Litteraturhenvisninger  (0)