A Hwistelnstown
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-154

Fredningsnr.
140726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
"A Hwistelnstown" Et hesteskoformet voldanlæg, beliggende på skrånende terræn i bunden af en slugt. Anlægget måler 17 m i NNV-SSØ og er 15 meter i VSV-ØNØ. Volden er mellem 2 og 3 meter bred og er i NNV gennembrudt i en bredde af 1 meter. Indvendig er volden op til 1 meter høj. I VSV og ØSØ er højden 0,2 meter, mens volden i SSØ går direkte over i slugtens skrænt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anden afmærkning: I midten af det hesteskoformede anlæg er der nedhamret en træpæl, der dannede grundlag for udmålningen af 100 m. zonen. Pleje: Anlægget er i dag nærmest utilgængelig p.g.a. tæt bevoksning, det må derfor foreslås, at der foretages anlægget og at der etableres en sti til området. Parkering ikke muligt. ** Seværdighedsforklaring ** Et for området helt usædvanligt voldanlæg - en fløjtestue eller fårefold - der er romantisk beliggende i en slugt bevokset med gammel nåletræsskov. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 54
Fur Museum

1991 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fårefold i form af en hesteskoformet græstørvsvold, 15 x 17 m stor med 2-3 m brede vægge. Midt i fårefolden fandtes en meget stor slagsten med knusespor i begge ender.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
"A Hwistelnstown" Et hesteskoformet voldanlæg, beliggende på skrånende terræn i bunden af en slugt. Anlægget måler 17 m i NNV-SSØ og er 15 meter i VSV-ØNØ. Volden er mellem 2 og 3 meter bred og er i NNV gennembrudt i en bredde af 1 meter. Indvendig er volden op til 1 meter høj. I VSV og ØSØ er højden 0,2 meter, mens volden i SSØ går direkte over i slugtens skrænt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Anden afmærkning: I midten af det hesteskoformede anlæg er der nedhamret en træpæl, der dannede grundlag for udmålningen af 100 m. zonen. Pleje: Anlægget er i dag nærmest utilgængelig p.g.a. tæt bevoksning, det må derfor foreslås, at der foretages anlægget og at der etableres en sti til området. Parkering ikke muligt. ** Seværdighedsforklaring ** Et for området helt usædvanligt voldanlæg - en fløjtestue eller fårefold - der er romantisk beliggende i en slugt bevokset med gammel nåletræsskov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Hesteskoformet voldanlæg eller fold, beliggende nedenfor skrænt. Noget tilgroet af buskads. Der er skilt til anlægget ved sto, men uden angivelse af retning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)