Hald
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-213

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1991 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en svag Ø-V gående rygning er der efter pløjning fremkommet bopladsgruber indeholende keramik, aske og trækul. Endvidere er der flere steder oppløjet strandskaller af musling og cardium, iblandet bevarede knogler.

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 502A5
Skive Museum

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.2740/92
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Museal udgravning
Journal nr.: 521A
Skive Museum
Rester af en mindre bebyggelse bestående af et langhus, desuden spredte stolpehuller og gruber.Ud fra fund af keramik må bebyggelsen dateres til en tidlig del af førromersk jernalder.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)