Torns Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-39

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,40 M. høj c 20 M. i Diam. I Toppen et Hul hvori ses Resten af en Stenkiste med Retning Ø-V. Omkring Foden ses flere store Sten, dog ikke i oprindeligt Leje. Lynggroet i Ager.

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0616:93, Status: C

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,4 x 20 m. Sydlige Halvdel helt bortgravet. Stenkisterester nedstyrtet i Grushul ved Sydside. (Maaske bevaret Centralgrav).

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 231/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet og helt sløjfet - 1955. Stort Dyssefund: 3 Lerkar, 6 tyndnakkede Flintøkser, 1 Benmejsel, 1 Dolkstav, en halv Snes Ravperler, flere Tværpile, Flækker m.m.

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 5/56
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Gerum; stenalder; 231/55; A45347-76.

Litteraturhenvisninger  (0)