Samuelshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-130

Fredningsnr.
5033200

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Samuelshøj Gravhøj, 12 m i diameter, 1,5 m høj. Gravhøjen er i 2012 retableret fra overpløjet tilstand.
Undersøgelsehistorie  (6)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Samuelshøj" (saaledes kaldet efter en tidligere Ejer), nu kun lille, men skal før have været temmelig stor. Allerede for over 50 Aar siden [før 1834] er der gravet noget i den, og dengang fandtes foruden Potter med Aske flere smukke farvede Glasperler og en lille Ring af Bronce med en Sten i, hvorpaa der var en smuk Blomst(?); denne bevaredes længe i Ejerens Hus i Sandvig, men er nu bortkommen. For nylig er der atter gravet en Gang tværs igjennem Højen; det viste sig, at der øverst oppe i Jordfladen laa 2 Stene paa et Par Alens Længde (omfaldne Bavtastene?), derunder en tæt Brolægning af Smaasten og siden fast Ler lige til Bunden; iøvrigt fandtes intet andet end 3 smukke runde Stene, noget større end Gaaseæg og affladede ved den ene Ende; de gjemmes af Ejeren.

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

2016 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Samuelshøj Gravhøj, 12 m i diameter, 1,5 m høj. Gravhøjen er i 2012 retableret fra overpløjet tilstand.

Litteraturhenvisninger  (0)