Skolehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-3

Fredningsnr.
051515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP i N. "Skolehøj", 20 x 4 m; mod vest lidt afgravet; i toppen 3 små huller.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det Sted, hvor Skolen nu er beliggende, har der i tidligere Tid ligget 7-8 Höie i en Bue; ved Bortrydningen fandtes en Del Stenkister med brændte Ben, men saavidt vides, ingen Oldsager. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer

1924 Museal berejsning
Museet for Varde By og Omegn
Her har if. Bahnson's Beretning tidligere ligget 7-8 Høje i en Bue. - Nu intet at se. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skolehøj", 20 x 4 m; mod V lidt afgravet; i Toppen 3 smaa Huller.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler beskrevet, men tæt bevokset med træer og krat. Dias 10.03. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i tæt tilgroet agerholm med en del udgåede, delvist væltede træer.