Hørmested
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-5

Fredningsnr.
051516

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/8 1884, købt. Afmærkn.: MS 1913, ved oberstl. Lund. Høj, 18 x 4 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, beliggende paa en lav Bakke, der falder af mod et Dalströg; Höiens og Bakkens Overflade smelte sammen; Diam c. 75', Höiden 12'; fuldstændig bevaret.

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i lille Fyrrelund, 4 m. høj, ca. 18 m. i Tværmaal. Vestsiden stærkt vindblæst, men eftergroet. I V. og S. enkelte Rævegrave. Ellers fuldstændig uskadt. Smukt toppet. Fredlyst 1884. MS.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 4 m.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 4,1 x 14 x 14 m. Som beskrevt i SB, men et mindre, tilgroet hul i nordlige højfod. Ifølge ejeren gennemhullet af rævegrave, disse kunne ikke ses p.gr.a. højt græs. Betonmærkestenen kunne ikke ses, muligvis p.gr.a. bevoksningen. I øst og syd går højens sider stejlt op i forlængelse af den naturlige skråning. Dias 10.07.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig græs- og træbevokset høj i skel mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)