Kongehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-6

Fredningsnr.
051517

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1924, Husejer Christen Peter Christensen. Diplom Afmærkn.: MP i S. Høj, 18 x 3,5 m; i toppen hul. NMI: "Kongehøj"
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa en Forhöining i den höitliggende Mark; 75' i Diam. 17' h; mod Ø er omtrent en Trediedel af Siden bortgravet. Bevoksning: 1979: Græs, Lyng og Løvkrat

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Ager, tæt bevoxet med Fyr, 3,50 m. høj, 18 m. i Tværmaal. Kun selve Toppen er uden Bevoxning. SV.-Siden er fladt afgravet i gammel Tid. I Toppen findes et 3-4 m. vidt, ca. 1 m. dybt Hul, eftergroet. Iøvrig uskadt. - Paa Maalebordsbladet fejlagtig kaldet "Kongehøj"; dette navn hører til Høj [sb.] Nr. 7. Fredlyst 1924. Bevoksning: 1979: Græs, Lyng og Løvkrat

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]Høj[ "Kongehøj", 18 x 3,5 m; i Toppen Hul.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3,5 x 23 x 23 m. Som tidligere beskrevet bortset fra et par flade, nu tilgroede hulninger i øst- og nordvestsiden. Fremtræder meget velbevaret. Dias 10.05. Bevoksning: 1979: Græs, Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, træbevokset høj i hestefold.

Litteraturhenvisninger  (0)